Новини

Толерантни ли са фермерите към различните от християнството религии?