"Категорично не се чувствам жертва на Петър - той е много добър човек и силен играч", сподели Ния.