Новини
  • Последни
  • Най-четени

Референдум във Фермата по демографски въпрос

Как държавата стимулира раждаемостта?

Иван и Андрей питат фермерите: Нужна ли е промяна в системата за отпускане на семейните помощи за деца, която да се обвърже с данъчен, осигурителен или образователен ценз, съчетана с чувствително увеличение на сумите за първо и най-вече второ и трето дете?