Новини

Какви са ритуалите на русалската седмица?

Мъжете във "Фермата" ще се превъплътят в образа на русалиите, а жените ще бъдат русалки, които пеят народни песни, танцуват танца на плодородието и прогонват злите сили от къщите