Новини

Една американка на село

Надежда не може да пише и да чете на български език, но държи на традициите

Надежда не може да пише и да чете на български език, но държи на традициите