Новини
  • Последни
  • Най-четени

Денят на обединението

Какви са новите правила във Фермата?

След пет седмици борба, работа и съревнования, множество лични свади и съюзи, настъпи денят на обединението. Наредени покрай стената на омразата са всички налични сечива, както и комплект тежки строителни чукове, с цел събаряне на преградата между двете ферми. Време е стопанствата да се съберат. Два отбора да намерят нов общ път напред.