Новини

Черният рачел

Една от задачите тази седмица е фермерите да направят рачел от тиква. Отговорност за изпълнението й е поел Стоян, но дали въпреки цялото му старание нещата няма да се объркат