.

Първите злостни коментари са налице

Чорбаджиите са потресени от мръсотията на сиромасите

Фермарите на седмицата от двете страни на стената имат различни приоритети тази седмица. Красимира трябва да се справи с разбирата й на лагери група, а бъдещият началник на чорбаджиите ще има задачата да преодолее шока от новите условия.

Новини