Новини

Възстановка на древен български обичай Ладуване

Фермерите ще се учат да разгадават мистичните знаци на природата

Навремето ладуването е било гадаене за женитба. Обичаят е насочен към неомъжените момичета