Горан от гората: Епизод 3

Горан се заканва да издои 40 литра мляко от животните във „Фермата”. Ще успее ли?

Горан: Днес вече щя вляза със сигурност във "Фермата". Тоя Мишо никаква работа не върши. Аз съм много по-печен и ще свърша ратайската работа.

Вижте дали Горан ще успее да издои 40-50 литра мляко.